ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη

English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση
Ἡ καταδίκη τῶν Σμυρνιωτῶν, τὸ 1919-1922, ἀπὸ τὸν φιλέλληνα George Horton
Ὁ ἀμερικανὸς γενικὸς πρόξενος στὴν
Σμύρνη, τὸ 1919-1922, Γεώργιος Χόρτον ἤ
George Horton, 1859-1942, νυμφευμένος μὲ
τὴν ἑλληνοαμερικανίδα Αἰκατερίνη
Σακοπούλου, ἐχρησιμοποιήθη κατὰ κόρον
ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδῖτες γιὰ νὰ καταδικάσουν
τὴν τουρκικὴ βαρβαρότητα τῆς
καταστροφῆς τὸ 1922 τῆς Σμύρνης. Καὶ ὅμως
ἀπεσιώπησαν ἀπὸ τὸ βιβλίο του, The Plight
of Asia («Ἡ κατάρα τῆς Ἀσίας» ἤ «Ἡ
μάστιγα τῆς Ἀσίας» τοῦ 1926) τὰ ὅσα
φοβερὰ ἐξιστορεῖ γιὰ τὴν βαρβαρότητα τῶν
Σμυρνιωτῶν κατοίκων καὶ γιὰ τὴν δικαίωση
τοῦ μισητοῦ γι’ αὐτούς, ὑπάτου ἁρμοστοῦ
καὶ ἐμπίστου τοῦ Βενιζέλου, Ἀριστείδου
Στεργιάδη. Παραθέτουμε ἐδῶ...

(συνέχεια τοῦ ἄρθρου μὲ κωδικό)

Για να διαβάσετε τα άρθρα του τρέχοντος τεύχους
πρέπει να έχετε τον κωδικό.

Είσοδος Μέλους
 
Κωδικός:
 

Ἄρθρα Τρέχοντος Τεύχους
Τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου καὶ τὸ τραμβικὸ σχέδιοὉ Πορθητὴς ὡς ῥωμαῖος αὐτοκράτωρἩ μετάλλαξη τῆς ἐθνικοφροσύνης σὲ εὐρωπαϊσμόἩ ἔννοια τῆς δημαγωγίαςἩ καταδίκη τῶν Σμυρνιωτῶν, τὸ 1919-1922, ἀπὸ τὸν φιλέλληνα George Horton